Daftar

 

Silsilah dibawah ini antara lain disusun oleh Rd. Ade Tjangker Sudradjat dalam Buku Silsilah Prabu Haoer Koening 1997 diawali dari masa Ujang Ayem yang bergelar Prabu Haur Koneng (1535-1579) Galuh Pangauban sampai ke zaman kejayaan Uyut Prebu R.A.A. Kusumadiningrat (Regent/Bupati Galuh) dan yang kemudian dilanjutkan oleh putra beliau sebagai Bupati terahir dari keturunan Galuh, yakni R.A.A. Kusumasubrata.

 

 • PRABU HAUR KONENG/UJANG AYEM  (1535 - 1579)    Galuh Pangauban - Pangandaran. Makam di Darma Kuningan
 • MAHARAJA CIPTA PERMANA alias PRABU CIPTA SANGHYANG   (1579 - 1590)    Galuh Salawe - Cimaragas
 • PRABU RANGGA PERMANA   (1590 - 1595)    Galuh Kertabumi - Bojong
 • PRB. GALUH SANG HYANG CIPTA PERMANA   (1595 - 1608)    Galuh Kawasen - Banjarsari
 • PRB. GALUH CIPTA PERMANA II   (1608 – 1618)    Galuh Gara Tengah - Cibodas
 • SANG ADIPATI PANAEKAN   (1618 - 1625)    Galuh Gara Tengah - Cibodas
 • DALEM ADIPATI IMBANAGARA / OEDJANG POERBA   (1625 - 1636)    Galuh Gara Tengah - Cibodas
 • R.A.A.PANJI JAYANAGARA/Rd.YOGASWARA/MAS BONGSAR/GEDENG ADILARANG   (1636 - 1670)    Bupati Galuh - Imbanagara  12 Juni 1642, pusat pemerintahan pindah ke Imbanagara / Barunay. Pada masa jabatan beliau, daerah kekuasaan seperti Kawasen, Kertabumi, Utama, Kawali, dan Panjalu dihapuskan.
 • DALEM ARIA ANGGAPRAJA   (1670 - 1678)    Bupati Galuh - Imbanagara
 • Rd.ADIPATI ANGGANAYA   (1678 - 1693)    Bupati Galuh - Imbanagara
 • Rd.ADIPATI SUTADINATA   (1693 - 1707)    Bupati Galuh - Imbanagara
 • Rd.ADIPATI KUSUMADINATA I   (1707 - 1727)    Bupati Galuh - Imbanagara
 • Rd.ADIPATI KUSUMADINATA II   (1727 - 1732)    Bupati Galuh - Imbanagara
 • DALEM JAGABAYA   (1732 - 1751)    Bupati Galuh - Imbanagara Patih Imbanagara sebagai wali Mas Garuda/Rd.Ad. KUSUMADINATA III
 • MAS GARUDA / Rd.Ad. KUSUMADINATA III   (1751 - 1801)    Bupati Galuh - Imbanagara
 • Rd.Ad. NATADIKUSUMAH / DEMANG GURINDA   (1801 -1806)     Bupati Galuh - Imbanagara
 • Rd.Ad. SURAPRAJA   (1806 - 1811)    Bupati Galuh - Imbanagara
 • Rd.Tmg. JAYENGPATI KARTANEGARA   (1811 - 1815)    Bupati Galuh - Imbanagara
 • Rd.Tmg. WIRADIKUSUMAH   (1815 - 1819)    Bupati Galuh - Cibatu
 • Rd.Ad. ADIKUSUMAH   (1819 - 1839)    Bupati Galuh - Cibatu
 • Rd.Ad.Ar. KUSUMADININGRAT   (1839 - 1886)    Bupati Galuh - Cibatu
 • Rd.Ad.Ar. KUSUMASUBRATA   (1886 - 1914)    Bupati Galuh – Cibatu

 

 

CATATAN ;

Rd.Ad.Ar.Kusumasubrata adalah Bupati Galuh terahir yang berasal dari keturunan Raja/Bupati Galuh, sedangkan pengganti beliau adalah Bupati yang ditunjuk Belanda dan bukan berasal dari keturunan silsilah Raja/Bupati Galuh. Kemudian dalam upaya politik pecah belah Belanda, maka pada tahun 1915 semasa jabatan dipegang oleh Rd. Aria Sastrawinata (1914 – 1935) Galuh diganti namanya menjadi Ciamis yang namanya asing bagi masyarakat Galuh serta tidak mempunyai makna nilai historis.

 

Pengunjung
8
Artikel
17
Tautan Web
8

Kami memiliki 2 tamu dan tidak ada anggota online